POLITIK FOR BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Sidst opdateret: 19. Januar 2022

 

Indledning

Denne politik dækker over de personligoplysninger som Ordernjoy (”vi”) indsamler, bruger og videregiver til tredjeparter i forbindelse med din brug af www.ordernjoy.dk eller nogen anden service, applikation eller medie kontrolleret af Ordernjoy.

Denne politik indeholder også beskrivelser af dine rettigheder, herunder hvem du skal kontakte, hvis du ønsker at gøre brug af disse.

Denne politik kan blive tilrettet fra tid til anden. Vi anbefaler, at du grundigt læser denne politik, hver gang du besøger hjemmesiden. Ved væsentlige ændringer af politikken sørger vi dog altid for at underrette dig herom, inden ændringerne træder i kraft.

 

Indsamling af personoplysninger og formål

Oprettelse bruger og bestillinger

Når du opretter dig som bruger eller laver en bestilling på www.ordernjoy.dk, indsamler vi følgende personoplysninger om dig: navn, leverings-/faktureringsadresse, e-mail, telefonnummer og adgangskode. Dette sker med hjemmel i Databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (a) og (b).

Drifts- og sikkerhedsmæssige formål

Vi indsamler personoplysninger, som er nødvendige for os for at forfølge vores legitime interesser, forudsat at dine rettigheder ikke går forud herfor. Det drejer sig om oplysninger om Enhedsinformation, brugstidspunkt, bestillingsnummer, indhold af bestilling og købsbeløb, loginforsøg, e-mailadresse og adgangskode. Dette sker med det formål at udarbejde statistik omkring købsmønstre og websiteadfærd, drifts- og sikkerhedshensyn til at undersøge misbrug og svindel. Dette sker med hjemmel i Databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (f).

Reklame og markedsføring

Vi indsamler personoplysninger til brug for reklame og markedsføring, hvis du har givet samtykke hertil. Dette sker med hjemmel i Databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (a).

Restaurant-partner

Er du restaurant-partner, herunder ansat hos en af vores mange restaurant-partnere indsamler vi personoplysninger om dig til brug for opfyldelse af vores samarbejde. Dette sker med hjemmel i Databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (b).

 

Opbevaring og sletning af personoplysninger

Vi opbevarer personoplysninger i overensstemmelse med lovgivningen, og har således fastsat passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at beskytte dine personoplysninger hos os.

Personoplysninger slettes løbende, når vi ikke længere har et sagligt formål med at behandle disse.

Vi sletter automatisk din brugerkonto og oplysninger om dine tidligere bestillinger, hvis du ikke har lavet en bestilling på hungry.dk indenfor en periode på 12 måneder. Vi sørger dog altid for at give dig besked herom, inden dine personoplysninger slettes.

Personoplysninger, der behandles efter dit samtykke, slettes hvis dit samtykke tilbagekaldes. Vi forbeholder os dog retten til fortsat at gemme personoplysninger om dig til at kunne dokumentere dit samtykke, herunder at dette er tilbagekaldt.

 

Videregivelse af personoplysninger

Vi videregiver kun personoplysninger i det omfang vi har et sagligt formål hertil, på baggrund af dit samtykke, hvis vi er retlig forpligtet hertil eller, hvis det er nødvendigt i relation til opfyldelsen af vores aftale med dig.

Vi videregiver personoplysninger til  samarbejdspartnere i form af restauranter, udbringere og lignende. Vi anvender desuden en række databehandlere til brug for drift og support af vores hjemmeside, applikationer og storage.

 

Dine rettigheder

Når vi behandler dine personoplysninger, har du visse rettigheder:

Du kan få oplyst hvilke personoplysninger, vi har indsamlet om dig, medmindre andet følger af lovgivningen.

Du kan i visse tilfælde gøre indsigelse mod vores behandling, herunder få begrænset vores behandling af nogle af dine personoplysninger.

Du kan til enhver tid tilbagekalde et samtykke, som du har givet.

Herudover kan du få rettet forkerte oplysninger, eller i visse tilfælde få slettet dine personoplysninger inden tidspunktet for vores generelle sletning. 

Endelig kan du få vissepersonoplysninger udleveret i et almindeligt anvendt, struktureret og maskinlæsbart format.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på [email protected].

Herudover har du mulighed for at klage til Datatilsynet (læs mere på www.datatilsynet.dk).

Vi håber dog, at du først kontakter os med henblik på at løse omstændighederne, der lægger til grund for din klage.

 

Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Ordernjoy er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger i overensstemmelse med denne politik.

Har du spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på følgende adresse:

Ordernjoy, Sønæshave 42, 8800 Viborg, CVR nr. 42965057

Mail: [email protected]