Generelle brugsbetingelser for privatkunder


Disse ‘Generelle brugsbetingelser for kunder’ gælder for levering af tjenester fra Ordernjoy til deres kunder. Disse vilkår er ikke gældende for restaurant partnere som er underlagt vilkårene i Ordernjoys restaurantaftale.
Brug af personoplysninger afgivet til Ordernjoy via Platformen sker i henhold til vores Privatlivspolitik og Cookie erklæring.
 

1. Definitioner


Tilbud: Det udvalg af produkter, der generelt tilbydes af restauranten, og som kan bestilles af kunden via platformen. Ordre: En bindende ordre, som kunden afgiver hos restauranten via platformen, hvad angår det tilbud, som kunden har valgt. Kunde: En forbruger eller juridisk enhed, der afgiver en ordre via platformen. Forbruger: En kunde, der er en fysisk person på mindst 18 år og juridisk i stand til at indgå bindende kontrakter, der indgår en lovlig transaktion. Aftale: En aftale mellem kunden og restauranten vedrørende en ordre samt levering eller afhentning af ordren. Platform: Den hjemmeside, apps, værktøjer og andet udstyr fra Ordernjoy. Restaurant: En virksomhed, der forbereder og sælger måltider, drikkevarer samt relaterede artikler, og bruger platformen til etablering og betaling af aftalerne. Restaurantoplysninger: Informationer om restauranten herunder firma- og kontaktoplysninger, generel information, sortiment (måltider, tilbehør, drikkevarer), priser for hvert enkelt produkt (inkl. moms), firmalogo, grafik, leveringsområde (inkl. postnumre), leveringsomkostninger og minimumsbestilling. Tjeneste: De kommercielle tjenester og/eller aktiviteter, som Ordernjoy tilbyder kunderne, herunder offentliggørelse af tilbuddet, formidling af indgåelsen af aftaler og videresendelse af ordrer til den relevante restaurant.

2. Selskabsoplysninger for Ordernjoy 


Ordernjoy.dk driver virksomhed under navnet "Ordernjoy" i Danmark: 
Adresse: Sønæshave 42 8800 Viborg
CVR: 42965057
E-mail: [email protected] 
Tlf.: +45 51 51 65 44

3. Gyldighed 


1.Disse ‘Generelle brugsbetingelser for kunder’ gælder alene for Tjenesten. Ordernjoy er ikke ansvarlig for tilbud. Tilbuddet kan eventuelt være omfattet af Restaurantens generelle vilkår og betingelser. 

2.Ved at afgive en ordre indgår kunden en direkte aftale med restauranten for levering af den ordre, som kunden har valgt. Ordernjoys rolle er alene at formidle aftalen mellem kunden og restauranten.


4. Tilbuddet 


1.Ordernjoy offentliggør tilbuddet på platformen på vegne af restauranten i overensstemmelse med oplysningerne leveret af restauranten. Ordernjoy påtager sig intet ansvar for indholdet af tilbuddet eller oplysningerne om restauranten på platformen, og tager heller ikke ansvar for at restaurant oplysningerne er komplette eller nøjagtige. Ordernjoy kan til enhver tid, uden varsel, ændre materialet (inkl. restaurant oplysningerne) på, eller funktionaliteten af, platformen. 

2.Restauranten anvender måske ingredienser og tilsætningsstoffer i maden og drikkevarerne, der kan medføre allergi og overfølsomhed. Ordernjoy videregiver altid de oplysninger om maden til kunden, som modtages af restauranterne. I nogle tilfælde kan de viste oplysninger dog være mangelfulde, autogenerede og/eller endnu ikke validerede af restauranten som værende korrekte. Hvis en kunde er allergisk eller overfølsom over for bestemte fødevarer, er det kundens eget ansvar at anmode kundeservice eller restauranten om oplysninger om eventuelle allergener og sikre, at kunden kan tåle maden, inden kunden afgiver en ordre. Kunden accepterer, at Ordernjoy stoler på, at restaurantens oplysninger om ingredienser og tilsætningsstoffer er korrekte, og at Ordernjoy således ikke påtager sig noget ansvar i den henseende. 

3.Ordernjoy præsenterer alle restaurantoplysninger på en sådan måde, at det er klart for kunden, hvilke rettigheder og forpligtelser kunden har efter at have accepteret tilbuddet.

5. Aftalen 


1.Aftalen gælder fra det tidspunkt, hvor kunden gennemfører ordren ved at klikke på "Bestil" eller lignende i forbindelse med afgivelsen af en ordre via platformen. Herefter er ordren bindende, og kunden har ikke krav på refusion, medmindre restauranten accepterer en annullering af ordren i henhold til pkt. 6 nedenfor, eller restauranten selv annullerer ordren. 

2.Når Ordernjoy har modtaget ordren, sendes der automatisk en ordrebekræftelse til kunden. 

3.Kunden accepterer, at restauranten kun kan opfylde aftalen, hvis kunden afgiver korrekte og fuldstændige kontakt- og adresseoplysninger ved placering af ordren. Kunden skal straks give Ordernjoy og restauranten besked om eventuelle fejl i de angivet kontakt-, adresse- og betalingsoplysninger. 

4.Efter afgivelse af ordren skal kunden være tilgængelig pr. telefon eller e-mail (som oplyst ved afgivelse af ordren) for både restauranten og Ordernjoy af hensyn til oplysninger om ordrestatus. 

5.Hvis kunden ønsker ordren leveret, skal kunden være hjemme på den oplyste leveringsadresse til at tage imod ordren. 

6.Såfremt kunden vælger at afhente ordren selv, skal afhentning ske på det valgte tidspunkt på restaurantens udleveringssted som oplyst i den elektroniske ordrebekræftelse, pr. SMS eller på Ordernjoys hjemmeside. 

7.Levering- og afhentningstid oplyses af restauranterne og er kun estimater. Hverken Ordernjoy eller restauranterne garanterer, at ordren vil blive leveret eller være klar til afhentning på det estimeret tidspunkt. 

8.Ved levering eller afhentning af ordren kan restauranten bede om at se ID, hvis ordren indeholder alkoholholdige produkter eller andre produkter med en aldersgrænse. Hvis kunden ikke kan identificere sig tilstrækkeligt eller ikke opfylder kravene om minimumsalder, skal restauranten nægte at udlevere de relevante produkter til kunden. I dette tilfælde kan kunden opkræve annullerings omkostninger. 

9.Ordernjoy har ikke part i aftalen og påtager sig intet ansvar i relation til indgåelsen heraf. Således påtager Ordernjoy sig intet ansvar for, om ordren er af tilfredsstillende kvalitet, eller om den egner sig til det af kunden tiltænkte formål.

6. Ophævelse af aftalen og annullering af ordren 


1.I lyset af ordrens letfordærvelige karakter er kunden ikke berettiget til at ophæve aftalen hvis ordren er færdigbehandlet af restauranten. Ordren kan annulleres hos Ordernjoy hvis den ikke er færdigbehandlet af restauranten. Kunden kan annullere en ordre hos restauranten, hvis restauranten udtrykkeligt har oplyst, at dette er muligt. I så fald refunderer Ordernjoy ordrebeløbet samt evt. leveringsomkostninger og gebyrer til kundens anvendte betalingsmiddel ved bestillingen. 

2.Restauranten har ret til at annullere ordren, hvis f.eks. tilbuddet ikke længere er gældende, hvis det oplyste telefonnummer eller de øvrige kontaktoplysninger er forkerte/forældede eller i tilfælde af force majeure. Ordernjoy opfordrer restauranterne til at gennemføre alle ordrer, og til at straks at informere om en eventuel annullation. Ordernjoy kan ikke garantere, at restauranterne gør dette, og påtager sig intet ansvar herfor.

3.Såfremt kunden afgiver en falsk ordre (f.eks. ved at afgive forkerte kontaktoplysninger, ved at undlade at betale, ved ikke at være til stede ved udbringning eller ved ikke af afhente ordren) eller i øvrigt ikke overholder sine forpligtelser i henhold til aftalen, kan Ordernjoy nægte kunden adgang til fremover at kunne afgive ordrer via platformen. 

4.Ordernjoy kan nægte at acceptere ordrer samt annullere aftaler på vegne af restauranten, hvis der er begrundet tvivl om pålideligheden eller rigtigheden af ordren eller kontaktoplysningerne. Såfremt kunden afgiver ordrer, der fremstår som falske eller svigagtige, kan Ordernjoy anmelde dette til politiet. 
5. Ved annullering af en ordre tilbagebetaler Ordernjoy ordrebeløbet inkl. eventuelle leveringsomkostninger og gebyrer til kundens oplyste betalingsmiddel ved bestillingen. Er der valgt kontant betaling skal kunden kontakte Ordernjoy og oplyse bank oplysninger så tilbagebetalingen kan ske til kundens bankkonto. 

7. Fortrydelsesret


 En kunde, som samtidig er forbruger, kan ikke tilbagekalde en ordre over for restauranten, for så vidt angår levering af varer 

1.som ikke er præfabrikerede, men hvor kunden selv har valgt og sammensat produktet, eller hvor produktet er specifikt tilpasset kundens personlige behov, 

2.som hurtigt fordærves, eller hvor udløbsdatoen hurtigt overskrides, 

3.som er uegnede til returnering grundet sundhedsmæssige årsager eller hygiejne, hvis forseglingen er fjernet efter levering

 4.som grundet deres karakter sammenblandes med andre produkter efter levering uden at kunne adskilles igen. Kunden har fortrydelsesret for den del af ordren, der ikke er omfattet af ovennævnte bestemmelser. 

Annullering 
Fortrydelsesret

Du kan annullere aftalen med restauranten inden for 14 dage uden at oplyse baggrunden herfor. Du har 14 dages fortrydelsesret regnet fra den dato, hvor du, eller en af dig anvist tredjemand (dog ikke er chaufføren), er kommet i besiddelse af varerne.
For at benytte dig af fortrydelsesretten skal du sende en meddelelse (f.eks. et brev, men helst en e-mail) til Ordernjoy (Postadresse: sønæshave 42, 8800 Ordernjoy E-mail:[email protected]) om, at du ønsker at annullere aftalen. Du kan også benytte vedhæftede fortrydelsesformular, men det er ikke et krav. For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender meddelelsen om, at du ønsker at fortryde købet, inden fortrydelsesfristens udløb. 
Hvis du ophæver aftalen, skal restauranten returnere det fulde beløb, inkl. leveringsomkostningerne. Beløbet vil blive returneret straks, senest 14 dage efter den dato, hvor vi har modtaget meddelelsen om annullering af aftalen. I forbindelse med tilbagebetalingen anvender restauranten samme betalingsform, som du har anvendt i den oprindelige transaktion, medmindre andet aftales med dig. Du vil i intet tilfælde blive opkrævet noget gebyr i forbindelse med tilbagebetalingen. Kunden kan også vælge at kræve beløbet hos Ordernjoy jf. pkt. 6.5.
Restauranten kan nægte tilbagebetaling, indtil den har fået varerne retur, eller indtil du har dokumenteret, at du har returneret varerne, alt efter hvad der indtræffer først.
Du afholder de direkte omkostninger forbundet med at returnere varerne.

Fortrydelsesformular 
(Hvis du ønsker at annullere aftalen, bedes du udfylde denne formular og returnere den til os).

 Jeg/vi (*)                ophæver hermed den af mig/os (*)               indgåede aftale om køb af følgende varer                                    (*)/levering af følgende ydelse (*)
Bestilt den (*) /                       modtaget den (*)
Navn på forbruger(e) 
Adresse på forbruger(e) 
Forbrugerens underskrift (kun ved skriftlig meddelelse) 
Dato

8. Betaling


1.Alle priser i tilbuddet er angivet inkl. moms. Såfremt der opkræves betaling for levering, er beløbet anført særskilt inkl. moms. Der opkræves ikke betaling for levering, hvis kunden selv afhenter ordren. 

2.Kunden er forpligtet til at betale restauranten for ordren på det tidspunkt, hvor aftalen indgås i henhold til pkt. 5.1 ovenfor. Kunden kan opfylde sin betalingsforpligtelse ved at benytte en online-betalingsmetode via Platformen, eller ved at betale restauranten ved døren eller på udleveringsstedet. Kunden oplyses om de mulige online-betalingsmetoder ved afgivelse af ordren. 

3.Kunden kan kun få (delvist) refunderet en online-betaling i henhold til pkt. 6 ovenfor, hvis ordren ikke kan leveres (fuldt ud). Det refunderede beløb overføres til samme konto, som er anvendt i forbindelse med betalingen. Det kan tage op til 10 arbejdsdage at tilbageføre beløbet, afhængig af hvilken betalingsmetode kunden har benyttet. 

4.Restauranten har givet Ordernjoy tilladelse til at modtage kundens online-betaling på vegne af denne. 

5.Kunden kan anvende et gyldig gavekort eller rabatkode udstedt af Ordernjoy til at opnå rabat på ordrer afgivet via platformen. Gavekort og rabatkoder kan kun indløses ved online betaling. Muligheden for at benytte et gavekort eller en rabatkode vil fremgå, når der vælges betalingsmetode. Hvis den af kunden indtastede gave/rabatkode eller -nummer er gyldig, krediteres værdien straks og fratrækkes det samlede ordrebeløb inden betaling. 

6. Håndteringsgebyr: Udover prisen for de bestilte varer og evt. leveringsgebyr, opkræver Ordernjoy et mindre håndteringsgebyr for hver ordre, der afgives via Ordernjoys tjeneste/app. Dette er med til at sikre at vi kan blive ved med at forbedre vores tjeneste samt at vi kan tilbyde vores tjeneste på en konkurrencedygtige måde. Håndteringsgebyret vil fremgå tydeligt af den samlede oversigt over din ordre inden ordren afgives og betalingen gennemføres. 

9. Kundens brug af platformen 

1.Betingelser for tilladt brug: Kunden har ret til at bruge platformen, og downloade samt udskrive uddrag derfra til din egen personlige ikke-kommercielle brug på følgende basis: 
  1.Kunden må ikke misbruge platformen (herunder hacking ).

2.Medmindre andet er angivet, er copyright og andre intellektuelle ejendomsrettigheder på platformen og i materiale, der er offentliggjort på den (inklusive uden begrænsning fotografier og grafiske billeder) ejet af Ordernjoy. Disse værker er beskyttet af love og traktater om ophavsret overalt i verden, og alle rettigheder er forbeholdt. Med henblik på disse generelle brugsbetingelser for kunder er enhver brug af udtræk fra platformen jvf. punkt 9.1 forbudt. 

3.Kunden må ikke modificere digitale eller fysiske genparter af materiale, som kunden udskriver i henhold til pkt. 9.1, og kunden må ikke bruge billeder, fotografier eller andre grafiske, video- eller lydsekvenser adskilt fra ledsagende tekst. 

4.Kunden skal sikre sig, at Ordernjoys status som ophavsmand til materialet på Platformen til enhver tid anerkendes. 

5.Kunden må ikke uden forudgående tilladelse fra Ordernjoy bruge Platformen, eller materiale fra denne, til kommercielle formål. 2.Begrænsning af brug: Bortset fra som angivet i artikel 9.1 ovenfor må platformen ikke uden forudgående tilladelse fra Ordernjoy bruges, reproduceres eller lagres, på nogen anden webside eller inkluderes i noget offentligt eller privat elektronisk søgesystem eller -tjeneste. 3.Forbehold om rettigheder: Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er tildelt i disse vilkår og betingelser for kunder, er forbeholdt.

4.Restaurantanmeldelser: Restauranterne på platformen rangeres af en såkaldt "levende algoritme". For nærmere oplysninger henvises til FAQ. Ordernjoy kan vise bedømmelser og kommentarer på platformen ("Bedømmelser"), der er modtaget fra kunder vedrørende restauranten eller ordrer. Kunden er selv ansvarlig for indholdet af bedømmelsen. Ordernjoy kan fjerne eller redigere bedømmelser, som efter Ordernjoys vurdering er injurierende, anstødelige eller lignende. Dette vil Ordernjoy dog kun gøre i overensstemmelse med gældende lovgivning.

10. Klager 


1.Eventuelle klager fra kunden i relation til tilbuddet eller aftalens opfyldelse skal stiles og indgives til restauranten. Det er  restauranten, der er ansvarlig for tilbuddet og aftalens opfyldelse. Ordernjoy har alene en rolle som formidler. Hvis klager ikke kan løses kan kunden henvende sig til Ordernjoy.

2.Ønsker kunden at klage over tjenesten, skal klagen indgives ved brug af kontaktformularen eller pr. mail eller brev til Ordernjoys kundeservice på den i pkt. 2 ovenfor anførte adresse. 

3.Ordernjoy skal hurtigst muligt, og senest 1 uge fra modtagelse af klagen, bekræfte modtagelsen. Ordernjoy bestræber sig på at behandle klager hurtigst muligt, og senest inden for to uger. 

4.Klager i henhold til pkt. 1 og 2 i denne bestemmelses skal af kunden indgives straks efter, at kunden har konstateret det forhold, der klages over. Klagen, som skal indeholde en klar og fyldestgørende beskrivelse, skal indgives til den relevante restaurant (pkt. 1) eller til Ordernjoy (pkt. 2). 5.EU-Kommissionen har en Online Dispute Resolution (ODR)-platform. Denne kan findes på http://ec.europa.eu/odr. Ordernjoy udelukker udtrykkeligt enhver brug af alternativ tvistbilæggelse som beskrevet i Direktiv 2013/11/EU. Ordernjoys e-mailadresse er [email protected].

11. Nyhedsbrev


1.Ved afgivelse af en ordre kan kunden tilmelde sig vores nyhedsbrev. Kunden kan til enhver tid afmelde sig nyhedsbrevet igen på https://ordernjoy.dk/da/account/profile eller ved at skrive til kundeservice på adressen nævnt i pkt. 2.

12. Inspektion og korrektion af lagrede personoplysninger 


1. Ordernjoy behandler kundens personoplysninger. Behandlingen af disse personoplysninger sker i henhold til vores Privatlivspolitik.

13. Ordernjoys ansvar


1.Ordernjoy påtager sig intet ansvar over for tilgængeligheden af platformen, tilbuddet, korrektheden og fuldstændigheden af restaurantens oplysninger eller gennemførelsen af aftalen. Kunden anerkender og accepterer, at overførsel af oplysninger via internettet ikke er 100% sikker. Ordernjoy garanterer ikke sikkerheden for dine data, der overføres til platformen; enhver transmission sker på kundens ansvar.

2.Ordernjoy er i øvrigt ansvarlig overfor kunden som følger: a. Intet i disse ‘Generelle brugsbetingelser for kunder’ udelukker eller begrænser Ordernjoys ansvar for død eller personskade, svig eller svigagtig vildledning, forsæt eller andet ansvar, som ikke kan fraskrives eller begrænses i henhold til lovgivningen. b. Med forbehold af pkt. 13.1 er Ordernjoy under ingen omstændigheder ansvarlig overfor kunden for indirekte tab eller følgetab, tab af fortjeneste, salg, omsætning eller indtægter,tab af eller skade på data, oplysninger eller software, tab af forretningsmuligheder, tab af forventede besparelser eller tab af goodwill. 

3.Med forbehold for pkt. 13.1 og 13.2 er Ordernjoy ansvarlig for kundens øvrige tab, der opstår under, eller i forbindelse med, kundens brug af platformen, som ikke overstige størrelsen af ordren, som tabet opstod med.

14. Øvrige bestemmelser 


1.Disse ‘Generelle brugsbetingelser for kunder’ er underlagt dansk ret, idet FN's konvention om aftaler om internationale køb (CISG) ikke finder anvendelse. Eventuelle søgsmål parterne imellem som følge af eller i forbindelse med disse ‘Generelle brugsbetingelser for kunder’ skal afgøres af den danske domstol som eksklusivt værneting under iagttagelse af eventuelle ufravigelige bestemmelser om eksklusivt værneting.

2.Såfremt en bestemmelse i disse ‘Generelle brugsbetingelser for kunder’ findes at være ugyldig eller uden retskraft, påvirker dette ikke gyldigheden eller retskraften af de øvrige bestemmelser i relation til tjenesterne eller indgåelsen af en aftale, der således forbliver gyldige i videst mulige omfang i henhold til lovgivningen. 

19-01-2022